Service si la domiciliu

whatsapp phone

Contactati echipa

CONTACT SERVICE

S.C PC Electronic Retail S.R.L

CUI:RO32057145 | J40/9307/24.07.2013

S.C PC Mark Service S.R.L

CUI:43330517 | J40/15443/13.11.2020

S.C PC Electromark S.R.L

CUI:48462373 | J40/12707/10.07.2023

Bucuresti Sector 3

Tehnician IT si adminstrator Marcovici Valentin

Activitatea principala 9511: Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice

Program de lucru:

Luni-Vineri 7.00 - 18.00

Sambata:7.00-15.00

Duminica: inchis

Valentin Tehnician IT si Administrator

Ridicam echipamente defecte de pe teren

Ne deplasam si la domiciliu Bucuresti

Deplasarea gratuita

Sectoare 1,2,3,4,5,6

Sunati inainte pentru programare


certificatAcoperim toate zonele din Bucurestiharta sediu


Sectoare si zone din Bucuresti unde ajungem :

Sector 1

Cismigiu, Stirbei Voda, Splaiul Independentei, Piata Rosetti, Calea Grivitei, Ion Mihalache, Calea Dorobantilor, Aviatorilor, Calea Floreasca, Herastrau, Bulevardul Aerogari, Baneasa, Soseaua Chitila, Bucurestii Noi, Aviatiei, Primaverii, Arcul de Triumf, Piata Victoriei, Piata Romana, Calea Victoriei

Sector 2

Universitate, Barbu Vacarescu, Stefan Cel Mare, Ferdinand 1, Bucur Obor, Mihai Eminescu, Bulevardul Dacia, Popa Nan, Mihai Bravu, Piata Iancului, Piata Munci, Lacul Tei, Doamna Ghica, Colentina, Teiul Doamnei, Pantelimon, Morarilor, Diham, Delfinului, Soseaua Fundeni

Sector 3

Piata Unirii, Splaiul Unirii, Calea Vitan, Mihai Bravu, Vitan, Dristor, Baba Novac, Piata Munci, Bulevardul Unirii, Piata Alba Iulia, Nicolae Grigorescu, Salajan, Titan, Republica, Matei Basarab, Piata Bobocica

Sector 4

11 iunie, Tineretului, Bulevardul Marasesti, Gheorghe Sincai, Calea Vacaresti, Brancoveanu, Piata Sudului, Berceni, Aparatorii Patriei, Metalurgiei

Sector 5

Eroilor, Soseaua Panduri, Calea 13 Septembrie,Bulevardul Libertatii, Antiaeriana, Rahova, Trafic Greu, Soseaua Viilor, Tudor Vladimirescu, Isvor, Cotroceni

Sector 6

Crangasi, Giulesti, Lujerului, Bulevardul Timisioara, Drumul Taberei, Valea Oltului, Politehnica, Uverturi, Soseaua Virtutii, Prelungirea Ghencea