Service Calculatoare

Contactati echipa

Contact service

S.C PC Electronic Retail S.R.L

CUI:32057145 | J40/9307/24.07.2013

Bucuresti Sector 3

Activitatea principala 9511:Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice

Program de lucru:

Luni-Vineri 7.00 - 20.00
Sambata: 7.00 -19.00
Duminica: inchis

Valentin Tehnician IT si Administrator

Zona Piata Munci

Ne deplasam si la domiciliu Bucuresti

Sectoare 1,2,3,4,5,6

Sunati pentru programare

harta sediu

Sectoare si zone din Bucuresti unde ajungem :

  1. Sector 1

    Cismigiu, Stirbei Voda, Splaiul Independentei, Piata Rosetti, Calea Grivitei, Ion Mihalache, Calea Dorobantilor, Aviatorilor, Calea Floreasca, Herastrau, Bulevardul Aerogari, Baneasa, Soseaua Chitila, Bucurestii Noi, Aviatiei, Primaverii, Arcul de Triumf, Piata Victoriei, Piata Romana, Calea Victoriei

    Sector 2

    Universitate, Barbu Vacarescu, Stefan Cel Mare, Ferdinand 1, Bucur Obor, Mihai Eminescu, Bulevardul Dacia, Popa Nan, Mihai Bravu, Piata Iancului, Piata Munci, Lacul Tei, Doamna Ghica, Colentina, Teiul Doamnei, Pantelimon, Morarilor, Diham, Delfinului, Soseaua Fundeni

    Sector 3

    Piata Unirii, Splaiul Unirii, Calea Vitan, Mihai Bravu, Vitan, Dristor, Baba Novac, Piata Munci, Bulevardul Unirii, Piata Alba Iulia, Nicolae Grigorescu, Salajan, Titan, Republica, Matei Basarab, Piata Bobocica

    Sector 4

    11 iunie, Tineretului, Bulevardul Marasesti, Gheorghe Sincai, Calea Vacaresti, Brancoveanu, Piata Sudului, Berceni, Aparatorii Patriei, Metalurgiei

    Sector 5

    Eroilor, Soseaua Panduri, Calea 13 Septembrie,Bulevardul Libertatii, Antiaeriana, Rahova, Trafic Greu, Soseaua Viilor, Tudor Vladimirescu, Isvor, Cotroceni

    Sector 6

    Crangasi, Giulesti, Lujerului, Bulevardul Timisioara, Drumul Taberei, Valea Oltului, Politehnica, Uverturi, Soseaua Virtutii, Prelungirea Ghencea


Pentru a ne trimite acest formular trebuie sa aveti instalat un client de Email (ex. Outlook, Thunderbird;)